Kárbejelentés egyszerűen: Mit kell tenni, ha baj van?

A felelősségbiztosítás arra szolgál, hogy ha baj történik, a biztosító segítséget nyújtson a károsultnak. De mi a teendő, ha bekövetkezik a baj? Íme, egy egyszerű útmutató a kárbejelentésről, hogy mindenki könnyen megértse.

Mikor és hogyan kell bejelenteni a kárt?

Ha valaki kárt okoz, és emiatt kárigényt jelentenek be vele szemben, akkor a biztosítónak 30 napon belül jelezni kell a történteket. Ugyanez igaz akkor is, ha olyan körülményekre derül fény, amelyek kárigényt indokolhatnak.

A kárbejelentés többféleképpen történhet: személyesen a biztosító ügyfélszolgálatánál, telefonon vagy akár online, egy erre kialakított rendszeren keresztül.

Milyen adatokat kell megadni a kárbejelentésnél?

  1. A biztosítási szerződés kötvényszáma.
  2. A károsult neve és lakcíme vagy székhelye.
  3. A kár mértéke, ha ismert.
  4. A kár keletkezésének pontos időpontja és részletes leírása.
  5. A biztosított felelősségének elismerése vagy elutasítása indokkal.

Milyen további információkra lehet szükség?

Ha hatósági eljárás is folyt a kárral kapcsolatban, akkor az alábbi adatokat is meg kell adni:

  • Az eljárás iktatószáma.
  • Az eljáró hatóság megnevezése.
  • A hozott határozat.

Továbbá fontos megadni a kárrendezésben közreműködő és a biztosított által meghatalmazott személy nevét, címét és telefonszámát. Ha van olyan lényeges információ, amit eddig még nem említettünk, akkor azt is közölni kell a biztosítóval.

Példa a kárbejelentésre

Képzeld el, hogy biciklizel, és véletlenül nekiütközöl egy parkoló autónak. A biciklid rendben van, de az autó karosszériája megsérült. Ebben az esetben a felelősségbiztosításod segít a károk rendezésében, de előbb be kell jelentened a történteket a biztosítónak.

A kárbejelentés során megadod a biztosítási szerződés kötvényszámát, a károsult autó tulajdonosának a nevét és lakcímét, a kár mértékét, és részletesen leírod, hogyan történt a baleset. Ha elismered vagy elutasítod a felelősségedet, azt is indokolással együtt közölnöd kell.

Így a biztosító segíthet a károk rendezésében, és mindenki elégedett lehet a végeredménnyel.

Összefoglalás

A kárbejelentés fontos lépés a felelősségbiztosítási események során. Ha a fent említett információkat időben és pontosan közlöd a biztosítóval, akkor az egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kárrendezést. Így mindenki számára érthető, hogy mi a teendő, ha bekövetkezik a baj.