A szakmai felelősségbiztosítás korlátai: Mit NEM fedez?

A szakmai felelősségbiztosítás sok esetben nyújt védelmet a vállalkozások számára, azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy milyen helyzetekben nem nyújt fedezetet. Íme néhány példa a szakmai felelősségbiztosítás korlátaira:

Tulajdonosoknak okozott kár

A biztosító nem fizet kártérítést, ha a biztosított vállalkozás a tulajdonosainak okoz kárt, és ezt a kárt a tulajdon százalékos arányában kellene megtéríteni. Például, ha egy cég tulajdonosa szenved valamilyen kárt a cég tevékenysége miatt, a biztosító nem fogja megtéríteni ezt a kárt.

Biztosítottak egymásnak okozott kára

Több biztosított esetén a biztosító nem téríti meg a biztosítottak egymásnak okozott kárait. Tehát ha két biztosított személy között káresemény történik, a biztosító nem fizeti ki ezt a kárt.

Szerződésen kívüli károk

Amennyiben a biztosított nem a szerződésben meghatározott minőségben felel a kárért, a biztosító nem fogja megtéríteni ezt a kárt. Például, ha egy vállalkozás egy olyan projekten dolgozik, amely nincs benne a szerződésben, és ezzel kapcsolatban keletkezik valamilyen kár, a biztosító nem fogja megtéríteni azt.

Elmaradt vagyoni előny és egyéb díjak

A szakmai felelősségbiztosítás nem téríti az elmaradt vagyoni előnyt, az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások megszegésével okozott kárt, illetve a biztosítottnak az olyan megfizetett díjakat, mint például a megbízási, vállalkozási díj, vagy a költségek visszatérítésére.

Lelki sérülések, pszichikai és mentális zavarok

A biztosító nem fogadja el a lelki sérülés, pszichikai, mentális zavar vagy az érzelemvilág hátrányos megváltozása alapján előterjesztett kárigényeket, amennyiben a lelki sérülés mértéke nem éri el az egészségkárosodás szintjét.

Költségkeretek és hitelek túllépéséből adódó károk

A szakmai felelősségbiztosítás nem fedez olyan károkat, amelyek a költségkeretek és hitelek túllépéséből adódnak.

Számítógépes hibák és támadások miatti károk

A biztosító nem téríti azokat a károkat, amelyek számítógép, vagy számítógépes program hibájával, számítógépes vagy egyéb informatikai rendszerek vagy hálózatok ellen elkövetett támadásokkal vagy számítógépes hálózat védelmi rendszerének hiányával vagy elavultságával függenek össze.

Összefoglalva, a szakmai felelősségbiztosítás sok esetben védelmet nyújt a vállalkozásoknak, azonban fontos tudni, hogy mely helyzetekben nem nyújt fedezetet. Ha kérdéseid vannak a szakmai felelősségbiztosításról, érdemes szakemberrel konzultálni, aki segíthet eligazodni a szerződés részleteiben és az esetleges korlátokban.