A felelősségbiztosítás és a biztosított kötelezettségei

A felelősségbiztosítás egy olyan szerződés, amely a biztosítottat védi a váratlan helyzetekben, amikor megtörténik a baj. A biztosítás során a biztosítottnak több kötelezettsége is van, amelyekről fontos tudni, hogy mit jelentenek és hogyan kell teljesíteni őket. Az alábbiakban bemutatjuk ezeket a kötelezettségeket és szemléltető példákat is adunk a jobb érthetőség érdekében.

Változásbejelentési kötelezettség

Az egyik ilyen kötelezettség a változásbejelentési kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy a biztosítottnak tájékoztatnia kell a biztosítót a szerződéssel kapcsolatos lényeges változásokról. Például, ha a vállalkozás tevékenységi köre megváltozik, vagy ha jelentősen növekszik az éves árbevétel az előző évhez képest. Ezt a változást a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak.

Kármegelőzési kötelezettség

A biztosítottnak kármegelőzési kötelezettsége is van. Ez azt jelenti, hogy a biztosítottnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elkerülje a károkat. Például, ha valaki egy gépet használ a munkájához, akkor gondoskodnia kell annak rendszeres karbantartásáról. Ha a karbantartás elmulasztása miatt következik be a kár, akkor a biztosító nem fog tudni segíteni.

Kárenyhítési kötelezettség

A harmadik fontos kötelezettség a kárenyhítési kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy ha bekövetkezik egy káresemény, a biztosítottnak a lehető legnagyobb mértékben igyekeznie kell csökkenteni a károkat. Például, ha egy őrző-védő cég esetén betörés történik, a megbízót a lehető legrövidebb határidőn belül értesíteni kell, hogy megtehessék a szükséges intézkedéseket.

Összefoglalva, a felelősségbiztosítás a biztosított számára biztonságot nyújt a váratlan helyzetekben. A biztosított kötelezettségeinek teljesítése azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a biztosító megfelelő segítséget tudjon nyújtani a baj esetén. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk ezekkel a kötelezettségekkel, és gondosan betartsuk őket.