Felelősségbiztosítás - Minden, amit tudni érdemes

Úgy, hogy akár egy gyerek is megértse - Összefoglaló és hasznos információk a felelősségbiztosításról Magyarországon

A felelősségbiztosítás rendkívül sokoldalú: magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt elérhető, valamint a jól ismert kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás is ennek egyik változata. Bár a felelősségbiztosítás előnyeit sokan nem ismerik, ebben a cikkben bemutatjuk, miért olyan fontos, mire használható és kik számára ajánlott.

felelősségbiztosítás

Miért van szükség felelősségbiztosításra?

A felelősségbiztosítás a társadalmi felelősségvállalás egyik formája, mely során a biztosítottak kötelesek gondoskodni mások egészségéről, testi épségéről és vagyontárgyairól. A TB és a nyugdíjrendszer is ezt a célt szolgálja, amelyek révén az állam bizonyos juttatásokat nyújt a rászorulóknak.

Ugorj a Tudástár oldalunkra és böngéssz vagy keress a témában!
Vagy egyszerűen olvass tovább, néhány alapinformációval szolgálunk.

Mikor lép életbe a felelősségbiztosítás?

A felelősségbiztosítás akkor nyújt védelmet, ha valaki szándékosan, gondatlanságból vagy véletlenül okoz kárt másnak. Az ilyen esetekben a biztosító téríti meg a kárt.

A felelősségbiztosítás előnyei és céljai

A felelősségbiztosítás már gyermekkorban fontos szerepet játszik, de felnőttkorban még inkább előtérbe kerül, hiszen életünk során számos felelősségteljes döntést hozunk - például ház és autó vásárlása, munkavállalás, vállalkozás indítása, gyermeknevelés, háziállat gondozása, sportolás és utazás. Mindezek olyan helyzetek, amelyekben akaratunkon kívül vagyoni vagy személyi sérüléses kárt okozhatunk másoknak.

A felelősségbiztosítások pénzügyi védelmet nyújtanak ilyen helyzetekben, és lehetnek kötelező jellegűek - mint például a vállalkozói szakmai felelősségbiztosítás vagy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - vagy ajánlottak, mint például a céges általános felelősségbiztosítás vagy a magánemberi felelősségbiztosítás. Ha gondatlanságból vagy véletlenül okoz kárt valakinek, és rendelkezik felelősségbiztosítással, a biztosító kifizeti az ön helyett a károsultnak a bíróság által megítélt összegeket.

A felelősségbiztosítási szerződés értelmében a biztosított jogosult arra, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékig mentesítse őt az olyan kártérítési kötelezettségtől, amelyért jogszabály alapján felelős, és amelyet a károsultnak kellene megtérítenie.

Az új Ptk. rendelkezései

Az új Ptk. alapján a biztosítás kiterjed az eljárási költségekre is, amennyiben ezek a költségek a biztosító útmutatásai szerint vagy előzetes jóváhagyásával keletkeztek. A biztosított kérésére a biztosítónak elő kell finanszíroznia a költségeket. A biztosítónak a károkozó biztosított jogi képviseleti költségeit és kamatokat is meg kell térítenie, még akkor is, ha ezek a kártérítési összeggel együtt meghaladják a biztosítási összeget (Ptk. 6:470. § (1)-(2)).

Egyszerűsített felelősségbiztosítási magyarázat

  1. A kárt okozó személy, aki egyben a biztosított is, felelős a károsultnak fizetendő kártérítésért. Bár a felelősségbiztosítás létezik, a biztosított nem hivatkozhat rá. Ugyanakkor a biztosított kérheti a biztosítótól a kártérítés kifizetését.
  2. Amikor a biztosítási esemény bekövetkezik, a károsult jogosult kártérítést igényelni. Viszont a károsult közvetlenül nem fordulhat a biztosítóhoz, kivéve a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén.
  3. A biztosító kötelezettségei és jogosultságai a biztosítottal szemben érvényesülnek. Ugyanakkor a károsult javára és közvetlenül neki kell a biztosítónak a kártérítést kifizetnie.

A fenti pontokban bemutatott egyszerűsített magyarázat a felelősségbiztosítás alapvető szerkezetét és működését mutatja be. Célja, hogy átláthatóbbá tegye a felelősségbiztosítás folyamatát, és segítse az érintettek megértését a kártérítési igényekkel és a biztosítók szerepével kapcsolatban.

Felelősségbiztosítás - Legyen felkészült a váratlan helyzetekre!